« Laatste informatie coronamaatregelen sport»

Gepubliceerd op 16-10-2020

Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken. De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. Voor de sportsector betekent dit dat er weer een aantal maatregelen zijn genomen. Hieronder in het kort weer de belangrijkste punten: 

De competitie ligt stil
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling trainingswedstrijdjes spelen. Let op: dit betreft alleen trainingswedstrijdjes tussen teams van dezelfde vereniging!  Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.

 

Vanaf 18 jaar alleen individueel of in vast teamverband van maximaal 4 personen sporten
Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal vier personen gesport worden op de sportaccommodatie. Bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen. Daarbij geldt;

- in die groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar;
- het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
- de groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

Voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider. Daarbij geldt:
- kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
- wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;
- de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het totale aantal van dertig personen;

Voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van vier personen, inclusief begeleider/trainer.

 

Sportkantines zijn gesloten
Sportkantines zijn gesloten sinds 29 september. Het doel is om sport deels door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. 

Kleedlokalen en doucheruimtes blijven gesloten
De kleedkamers zijn gesloten en mogen niet gebruikt worden door de sportverenigingen. Er wordt tevens afgeraden om deze te gebruiken voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt. Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte. Kleedkamers bij zwembad De Wissen blijven wel open. 

Toeschouwers zijn niet toegestaan
Toeschouwers bij bijvoorbeeld trainingen zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Blijf thuis bij klachten
Het blijft ook nu nog belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Update-coronamaatregelen-1602855326.jpg