« AVG verklaring voor de leden»

Gepubliceerd op 14-05-2018

Beste leden,

25 Mei a.s. zal de nieuwe wet op de privacy, de AVG van kracht worden.

Wij als vereniging willen u daarom laten weten over welke gegevens wij over u beschikken.

Dat zijn naam, adres, woonplaats. geboortedatum, email adres, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit en KNVB lidnummer. En bij het aanmelden een kopie van een geldig identificatiedocument. ( Dit zal na de identificatie vernietigd worden. ) Het nummer van dit document wordt aan de KNVB doorgegeven.

U kan te aller tijde uw gegevens zien en ook laten verwijderen als u dat wilt.
Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik en voor de KNVB. Maar beslist niet voor derden.

Wij willen u er nadrukkelijk erop wijzen dat wij de gegevens nodig hebben conform onze regels en die van de KNVB.

Wij verstrekken gegevens aan onze leiders/trainers, die deze moeten gebruiken voor het invullen van wedstrijdformulieren en voor het doorgeven aan hun spelers voor programmawijzigingen.

Heeft u bezwaar tegen onze handelswijze meld dit dan aan onze secretaris  tel.nr. 0644188044

Bij geen bezwaar voor 1 juli dan gaat u akkoord met deze procedure.

Met vriendelijke sportgroeten,

Dagelijks bestuur H.V.V. Helmond

1526279399a58b59cc5cac0baeaf95f7e412babc47.jpg