« Verkort verslag Algemene ledenvergadering 25 september 2017»

Gepubliceerd op 26-09-2017

Op maandag 25 september 2017 was de jaarlijkse ledenvergadering bij HVV Helmond.
Op deze avond stonden diverse punten op de agenda, waaronder het financieel verslag seizoen 2016-2017, terugblik op seizoen 2016-2017 en de verkiezing van diverse bestuursfuncties.

 

De vergadering werd gestart met 1 minuut stilte voor alle mensen die van ons zijn heengegaan en voor de jeugdspeler (26) van SC Helmondia die vorige week is overleden.

Hierna werd het financieel verslag van afgelopen seizoen gepresenteerd door Mike Sleegers.

HVV Helmond heeft de afgelopen jaren flink moeten besparen op de uitgaven en dit leidt dit seizoen tot een positief resultaat. De vergadering reageert trots op de gepresenteerde cijfers en leidt uiteindelijk tot een welverdiend applaus voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de club.

Tot slot werd nog mede gedeeld dat HVV Helmond weer een financieel gezonde vereniging is en gaan met vertrouwen de toekomst in.

Uiteindelijk moest er na de pauze worden gestemd voor de invulling van diverse bestuursfuncties.

Cissie Maas ( voorzitster en herkiesbaar ), Nico Dr van Leeuwen ( Penningmeester en aftredend ), Mark Essers ( secretaris en aftredend ) en tot slot Henk Snijders ( ondersteuning bestuur ). 

Alle aanwezige leden hebben schriftelijk hun stem tijdens de stemrondes uit kunnen brengen.

Cissie Maas werd herkozen in de functie van voorzitster
Nico Dr van Leeuwen ( 89 jaar ) wordt opgevolgd door Mike Sleegers ( 29 jaar ) als penningmeester. Nico zal komende jaren nog wel actief blijven als adviseur van de vereniging
Mark Essers wordt opgevolgd door Joop Deisenroth als secretaris
Henk Snijders is herkozen in zijn functie ondersteuning van het bestuur.

Dit betekent dat HVV Helmond weer een voltallig bestuur heeft voor de komende 3 jaar en dat zij aan de slag zullen gaan met diverse doelstellingen binnen de vereniging.
Tot slot werd de vergadering afgesloten door de voorzitster en heeft iedereen namens de penningmeester nog een consumptie kunnen nuttigen en was er gelegenheid om na te praten over de vergadering.

Bestuur HVV Helmond

 

 

 

15064518156bbd39b910cc7a889c0ebebb048509f9.png