« Contributie inning via NIKKI»

Gepubliceerd op 06-01-2020

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van H.V.V. Helmond heeft besloten om seizoen 2019-2020 te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. 

NIKKI start begin januari 2020 met de inning van de resterende contributiegelden voor onze vereniging

Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail ter herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen.
Bij de inning van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eenmalige inning per seizoen worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.
U ontvangt in januari 2020 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de openstaande contributiegelden die verdeeld wordt over 5 maandelijkse termijnen. In mei 2020 volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen 2019-2020. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

 Mocht u de contributie in één keer willen betalen dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een e-mail met daarin uw gegevens. U heeft dan 10 dagen de tijd om de volledige contributie in één keer, en zonder administratiekosten, te voldoen.

 Wanneer u in januari 2020 geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar hvvhelmond@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de contributie int.

 Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u in termijnen betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan de veel gestelde vragen (FAQ’s) op de website: www.nikki.nl. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.

 Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.            Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.

2.            De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.            De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.            NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen uw gegevens door te zetten naar een incassobureau. Natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club. 

Bedankt voor uw medewerking en heel veel sportiviteit gewenst tijdens seizoen 2019/2020.

2340-nikki-1578325492.jpg